Het Surinaams Standaarden Bureau heeft ten doel het scheppen van een adequate, gezonde standaardeninfrastructuur ter stimulering van economische activiteiten, ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens alsmede de bescherming van leven en gezondheid van plant en dier, door middel van het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden en het bevorderen van de toepassing en het gebruik van standaarden en technische voorschriften.

National Quality Awards 2022

National Quality Awards 2022

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) voert met ondersteuning van de CARICOM Regional Organization for Standards and Quality (CROSQ) het “National Quality Awards 2022”- programma uit. Dit programma vloeit voort uit het 11th EDF EPA TBT programma en zal organisaties in Suriname de kans geven om aan te tonen dat zij de beste kwaliteitsproducten en of- diensten in het land aan de klant brengen.

Lees meer

Registreer uw bedrijf

om opgenomen te worden in het Nationaal ISO Register
Meld u aan