Het Surinaams Standaarden Bureau heeft ten doel het scheppen van een adequate, gezonde standaardeninfrastructuur ter stimulering van economische activiteiten, ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens alsmede de bescherming van leven en gezondheid van plant en dier, door middel van het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden en het bevorderen van de toepassing en het gebruik van standaarden en technische voorschriften.

END TOXIC LIGHTING!!

END TOXIC LIGHTING!!

Suriname joins the campaign.

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) ondersteunt u daarbij. In het jaar 2020 is de standaard “CRS 58:2018, Energy labelling — Compact fluorescent lamps and light emitting diode lampsgeadopteerd.

Lees meer

Registreer uw bedrijf

om opgenomen te worden in het Nationaal ISO Register
Meld u aan