Het Surinaams Standaarden Bureau heeft ten doel het scheppen van een adequate, gezonde standaardeninfrastructuur ter stimulering van economische activiteiten, ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens alsmede de bescherming van leven en gezondheid van plant en dier, door middel van het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden en het bevorderen van de toepassing en het gebruik van standaarden en technische voorschriften.

Nationale Standaard voor het etiketteren van voorverpakte levensmiddelen in concept

Nationale Standaard voor het etiketteren van voorverpakte levensmiddelen in concept

Het concept Nationale Standaard is een gemodificeerde adoptie van de herziening van de CARICOM Regionale Standaard “Labelling of Foods – Prepackaged Foods – Specification”, die is opgesteld door de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ). De herziening van deze standaard is nog steeds gaande op regionaal gebied, waarbij Suriname ook actief participeert.

Lees meer
Persbericht; Adoptie van drie Energy Efficiency Labelling Standaarden

Persbericht; Adoptie van drie Energy Efficiency Labelling Standaarden

Na succesvol het adoptieproces doorlopen te hebben maakt Het Surinaams Standaarden Bureau hierbij bekend dat, ingevolge Artikel 5 van de Standaardenwet (S.B.2004, no.121, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2012, no.42), en de beschikking van de Minister van Handel Industrie en Toerisme van 1 augustus 2012, no.1177, per 23 september 2021 de volgende Nationale Standaarden zijn vastgesteld, te weten:

Lees meer

Registreer uw bedrijf

om opgenomen te worden in het Nationaal ISO Register
Meld u aan