Het Surinaams Standaarden Bureau heeft ten doel het scheppen van een adequate, gezonde standaardeninfrastructuur ter stimulering van economische activiteiten, ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens alsmede de bescherming van leven en gezondheid van plant en dier, door middel van het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden en het bevorderen van de toepassing en het gebruik van standaarden en technische voorschriften.

Persbericht; Adoptie van drie Energy Efficiency Labelling Standaarden

Persbericht; Adoptie van drie Energy Efficiency Labelling Standaarden

Na succesvol het adoptieproces doorlopen te hebben maakt Het Surinaams Standaarden Bureau hierbij bekend dat, ingevolge Artikel 5 van de Standaardenwet (S.B.2004, no.121, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2012, no.42), en de beschikking van de Minister van Handel Industrie en Toerisme van 1 augustus 2012, no.1177, per 23 september 2021 de volgende Nationale Standaarden zijn vastgesteld, te weten:

Lees meer
World Standards Day 2021 Workshop

World Standards Day 2021 Workshop

Jaarlijks wordt er op 14 oktober Wereld Standaarden Dag (Engels: World Standards Day) gevierd ter ere van eenieder die zich wereldwijd bezighoudt met standaarden ontwikkeling ten behoeve van producenten, fabrikanten, consumenten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties, adviesinstellingen en dergelijke. De International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) en International Telecommunication Union (ITU) zijn de drie mondiale organisatoren.

Lees meer

Registreer uw bedrijf

om opgenomen te worden in het Nationaal ISO Register
Meld u aan