Het Surinaams Standaarden Bureau heeft ten doel het scheppen van een adequate, gezonde standaardeninfrastructuur ter stimulering van economische activiteiten, ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens alsmede de bescherming van leven en gezondheid van plant en dier, door middel van het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden en het bevorderen van de toepassing en het gebruik van standaarden en technische voorschriften.

Evaluatie Adoptie Beveiliging Standaarden

Evaluatie Adoptie Beveiliging Standaarden

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft recentelijk een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor het adopteren van standaarden die betrekking hebben op de beveiligingssector. Het gaat hierbij om een voorstel afkomstig van de Beveiligings Autoriteit Suriname N.V.

Het doel voor het adopteren van deze standaarden is het aanvullen van de dagelijkse beveiligingsoperaties met richtlijnen en om als leidraad te fungeren voor de lokale beveiligingsbedrijven.

Lees meer
2e Evaluatie ronde Adoptie Cabling standaarden

2e Evaluatie ronde Adoptie Cabling standaarden

Het doel voor de adoptie van deze standaarden is het beschikken over nationale standaarden voor specificaties van testmethoden en testapparatuur voor kabels in de digitale wereld. Daarnaast ook voor de waarborging van de kwaliteit van de kabels die gebruikt worden voor o.a. de gewone burger.

Lees meer

Registreer uw bedrijf

om opgenomen te worden in het Nationaal ISO Register
Meld u aan