Standaarden Ontwikkeling

Wat is een standaard?

Een standaard (norm) is een document met erkende richtlijnen, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode, waarbij de naleving niet verplicht is. We onderscheiden drie soorten standaarden: internationale, regionale en nationale.

  • Internationale standaarden worden ontwikkeld door organisaties zoals ISO, IEC en ITU. Landen kunnen deze standaarden rechtstreeks adopteren. Waar mogelijk participeert het SSB aan de ontwikkeling en toepassing van internationale standaarden.
  • Regionale standaarden worden opgesteld door een specifieke regio, zoals de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ), die CARICOM-standaarden ontwikkelt.
  • Nationale standaarden worden ontwikkeld door een nationale standaardisatie-instelling (voor Suriname: SSB) of andere geaccrediteerde instellingen.

 

Wie heeft voordelen aan standaarden?

Standaarden bieden technologische, economische en maatschappelijke voordelen:

  • Bedrijven/organisaties kunnen producten en diensten aanbieden die voldoen aan internationale specificaties en daardoor markttoegang krijgen.
  • Consumenten krijgen een ruimere keuze aan veilige, betrouwbare en consistente kwaliteitsproducten en -diensten.
  • De regering heeft de wetenschappelijke en technologische basis voor wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.
  • Handelsambtenaren kunnen standaarden gebruiken om gezonde concurrentie te creëren en handelsgeschillen te arbitreren.
  • Standaarden verbeteren de kwaliteit van leven voor iedereen.

Standards Development Process

Elke persoon uit elke sector kan een aanvraag doen bij het SSB voor het ontwikkelen van een standaard door het invullen van een New Work Item Proposal (NWIP) of aanvraagformulier. Het SSB doet een evaluatieonderzoek binnen de sector om te bepalen of er behoefte is aan de standaard.

Fase 00 — Preliminary Verzoek ontvangen, intakegesprek om het NWIP en het ingediende project te evalueren.
Fase 10 — Proposal Het voorstel wordt ter evaluatie verzonden.
Fase 20 — Preparatory Indien aanbevolen voor ontwikkeling, wordt een Technisch Commissie (TC) of Subcommissie gevormd of wordt het project toegewezen aan een bestaande TC.
Fase 30 — Committee De Working Draft wordt samen met de TC ontwikkeld en er wordt een werkplan opgesteld. Commentaren van commissieleden worden besproken om consensus te bereiken over het Committee Draft.
Fase 40 — Enquiry De belangrijkste fase waarin opmerkingen van het publiek en belanghebbenden worden verwerkt. Circulatie van de standaard voor commentaar omvat 60 dagen. Bij substantiële opmerkingen wordt het concept document gewijzigd.
Fase 50 — Approval Het document wordt ter goedkeuring aan het SSB- bestuur voorgelegd om als Nationale Standaard te worden vastgesteld.
Fase 60 — Publication De Nationale Standaard is gereed voor publicatie
Fase 90 — Revision

Systematische periodieke revisie van de standaard om deze actueel en technisch geldig te houden, doorgaans elke 5 jaar.