Geschiedenis

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is als Sui Generis ingesteld bij Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (SB 2006 no 30, laatstelijk gewijzigd bij SB 2012 no 42). Het Bureau werd officieel geopend op 15 oktober 2007 en werd gehuisvest aan de havenlaan bij het Ministerie van Handel Industrie en Toerisme.

Het doel van het SSB, zoals vastgesteld in artikel 3 lid 1 van voornoemde wet luidt alsvolgt:

Het Bureau heeft ten doel het scheppen van een adequate, gezonde standaardeninfrastructuur ter stimulering van economische activiteiten, ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens alsmede de bescherming van leven en gezondheid van plant en dier, door middel van het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden en het bevorderen van de toepassing en het gebruik van standaarden en technische voorschriften.

 

Wat doen wij:

Het SSB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, onderhoud en promotie van standaarden en technische voorschriften volgens de Standaardenwet (SB 2004 no. 121).

Het Bureau functioneert als:

  • Het nationaal instituut voor standaarden en technische voorschriften;
  • Het nationaal instituut voor het certificeren van goederen en geaccepteerde werkwijzen;
  • Het nationaal instituut voor metrologie;
  • Het nationaal instituut voor de accreditatie van laboratoria;
  • Het nationale informatiepunt voor WTO / TBT alsmede ACP-EU.