Certificate of Free Sale

Een ‘certificate of free sale’ getuigt dat de verkoop van een bepaald product niet verboden is in Suriname. Dit document wordt afgegeven door een bevoegde autoriteit van een exporterend land.

 

Bij het aanvragen van een ‘certificate of free sale’ moeten de volgende documenten worden ingediend:

 

 • een kopie van de factuur;
 • Bedrijfsinformatie
 • Naam van de producten die worden geëxporteerd
 • een bijlage bij de aanvraag, indien meer dan 5 soorten producten worden geëxporteerd;
 • ISO-certificering informatie (indien van toepassing);
 • KKF uittreksel
 • Land waarnaar het product moet worden geëxporteerd
 • Naam (namen) en adres waarnaar de certificaten moeten worden verzonden
 • Contactpersoon en nummer bij het bedrijf
 • aanvullende bewijsstukken, indien van toepassing.

 

 

Vereisten voor het afgeven van een ‘certificate of free sale’

 

Producten waarvoor een ‘certificate of free sale’ moet worden afgegeven, moeten aan alle volgende vereisten voldoen:

 • De betrokken producten worden vervaardigd en / of verwerkt in Suriname.
 • De betrokken producten worden verkocht in Suriname.

 

 

 Procedures voor het aanvragen van een ‘certificate of free sale’.

Aanvragers moeten hun verzoek met bovengenoemde documenten via e-mail indienen bij: info@ssb.sr

 

De verwerking van de documenten voor goedkeuring en afgifte van de ‘certificate of free sale’, geschiedt binnen 10 werkdagen.