Over SSB

Geschiedenis

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is als Sui Generis ingesteld bij Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (SB 2006 no 30, laatstelijk gewijzigd bij SB 2012 no 42). Het Bureau werd officieel geopend op 15 oktober 2007 en werd gehuisvest aan de havenlaan bij het Ministerie van Handel Industrie en Toerisme.

Het doel van het SSB, zoals vastgesteld in artikel 3 lid 1 van voornoemde wet luidt alsvolgt:

Het Bureau heeft ten doel het scheppen van een adequate, gezonde standaardeninfrastructuur ter stimulering van economische activiteiten, ter bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens alsmede de bescherming van leven en gezondheid van plant en dier, door middel van het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden en het bevorderen van de toepassing en het gebruik van standaarden en technische voorschriften.

Wat doen wij

Het SSB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, onderhoud en promotie van standaarden en technische voorschriften volgens de Standaardenwet (SB 2004 no. 121).

Het Bureau functioneert als:

 • Het nationaal instituut voor standaarden en technische voorschriften;
 • Het nationaal instituut voor het certificeren van goederen en geaccepteerde werkwijzen;
 • Het nationaal instituut voor metrologie;
 • Het nationaal instituut voor de accreditatie van laboratoria;
 • Het nationale informatiepunt voor WTO / TBT alsmede ACP-EU.

Missie en visie

Onze missie is:
Het SSB helpt de kwaliteit en duurzaamheid van het leven alsmede maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in Suriname waarborgen, stimuleren en bevorderen door middel van standaardisatie, conformiteitsbeoordeling, metrologie en aanverwante diensten.

Onze visie is:
Het SSB zal een innovatieve, visionaire, klant- en doelgerichte organisatie van excellentie zijn, die kwalitatieve producten en diensten op het gebied van standaardisatie, conformiteitsbeoordeling en metrologie aanbiedt voor de ontwikkeling van een gedegen nationale kwaliteitsinfrastructuur in Suriname.

Management

Het Surinaams Standaarden Bureau is als rechtspersoon Sui Generis ingesteld, met een beleids/ managementstructuur bestaande uit de volgende actoren:

Bestuur:
Samengesteld uit leden van zowel de private als publieke sector enwel:

 • Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme
 • Ministerie van Volksgezondheid
 • Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij
 • Kabinet van de president (milieu aangelegenheden)
 • Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA)
 • Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)
 • Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
 • Technologische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname
 • Vakbeweging


Het Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid van het SSB en houdt als zodanig toezicht op de uitvoering van dit beleid door de directie. Hierbij is het Bestuur verantwoording verschuldigd aan de Minister van Handel, Industrie en Toerisme

Directie:
Met een directeur die de leiding geeft aan het SSB over de uitvoering van het beleid. In de uitvoering van deze taak is de directeur verantwoording verschuldigd aan het Bestuur

Markt

Bedrijven kunnen producten aanbieden die voldoen aan Internationale specificaties en daardoor markttoegang krijgen.

Consument

Consumenten krijgen een ruimere keuze aan veilige, betrouwbare en consistente kwaliteitsproducten.

Wetgeving

De Regering heeft de wetenschappelijke en technologische basis voor wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.
Handelsambtenaren kunnen standaarden gebruiken om gezonde concurrentie te creƫren en handelsgeschillen te arbitreren.

Kwaliteit

Standaarden verbeteren de kwaliteit van leven voor een ieder.