Ons logo

De beschrijving c.q. rechtvaardiging voor het gebruik van bedoelde logo is alsvolgt:

  • Halve “tandwiel” (in grijs): indiceert het promoten/ toezien op de toepassing/ naleving van Technische Specificaties en Geaccepteerde werkwijzen.
  • “lauwerkrans” (in groen): indiceert het mede helpen beschermen van het milieu, waarbij ISO – 14000 als richtlijn gebruikt zal worden, teneinde inhoud hieraan te geven.
  • “Erlenmeyer” (in zwart/wit): indiceert Conformiteits bepalingen (= productkwaliteit en – veiligheid)middels laboratorium testen. De aspecten van product certificering en accreditatie van laboratoria vallen hieronder.
  • De Balans (in blauw): indiceert het aspect van Metrologie (maten en gewichten). Gekozen is voor deze afbeelding vanwege het mondiaal gebruik hiervan om metrologie zaken aan te duiden. Bovendien geeft de blauwe kleur ervan aan dat overeenkomstig de kleur van de logo van HI het SSB ontsproten is uit het MInisterie van HI, waaronder de DIenst Ijkwezen nog onderdeel van is.

“Gouden cirkel”: weergeeft de verbondenheid van de verschillende afbeeldingen die als randvoorwaarden moeten dienen om de kwaliteit van het leven voor de consument te helpen bevorderen en dat voor de productie sectoren de waarborging van productkwaliteit en –veiligheid en verbetering van hun concurrentievermogen en bevordering van de economische activiteiten in Suriname