National Accreditation Focal Point

Wat is Accreditatie?

 

Accreditatie is een procedure, waarbij een gezaghebbende autoriteit formele erkenning verleent, dat een instantie of een persoon bevoegd is specifieke taken uit te voeren. Accreditatie bepaalt de technische competentie en integriteit van organisaties die conformiteitsbeoordelingsdiensten aanbieden, zoals testen, certificeren, inspecteren en kalibreren. Deze diensten kunnen op basis van internationale standaarden worden verleend. Accreditatie kan dus worden gebruikt om naleving van een standaard te verifiëren. Het is een onpartijdig en objectief proces dat wordt uitgevoerd door derden; het biedt de meest transparante en de meest geaccepteerde route voor het leveren van geloofwaardige en betrouwbare conformiteitsbeoordelingsresultaten.

 

SSB als NAFP:

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is de nationale accreditatie focal point (NAFP) van Suriname. Een NAFP wordt gekenmerkt door zijn kernfunctie nl.: het faciliteren van een internationaal erkende accreditatie voor laboratoria, certificatie- en inspectie-instellingen. Om deze functie te vervullen, fungeren NAFPs als nationale administratieve koppeling tussen potentiële klanten en gevestigde accreditatieinstellingen en zijn meestal verantwoordelijk voor het beheer, de coördinatie en de marketing van accreditatiediensten. Hun type, reikwijdte van activiteiten en technische expertise kunnen echter aanzienlijk variëren, variërend van een formeel, administratief contactpunt tot een onafhankelijk NAFP-kantoor met substantiële technische interne expertise.

Het Bureau is een NAFP van niveau één. Dit betekent dat het Bureau het formele accreditatiepunt is dat alleen administratieve ondersteuning biedt voor het accreditatieproces. De verantwoordelijkheid van het Bureau op dit niveau is om accreditatieaanvragen te ontvangen, informatiemateriaal te verstrekken, de partneraccreditatie-instelling te informeren en deel te nemen aan de ceremonie door het certificaat te overhandigen.

Voordelen van accreditatie: