Missie en visie

Onze missie is:

Het SSB helpt de kwaliteit en duurzaamheid van het leven alsmede maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in Suriname waarborgen, stimuleren en bevorderen door middel van standaardisatie, conformiteitsbeoordeling, metrologie en aanverwante diensten.

Onze visie is:

Het SSB zal een innovatieve, visionaire, klant- en doelgerichte organisatie van excellentie zijn, die kwalitatieve producten en diensten op het gebied van standaardisatie, conformiteitsbeoordeling en metrologie aanbiedt voor de ontwikkeling van een gedegen nationale kwaliteitsinfrastructuur in Suriname.