Training en ontwikkeling van kokos voor agro- verwerkers

13 maart 2023
Training en ontwikkeling van kokos voor agro- verwerkers

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is bij wet van 22 februari 2006 (Wet Surinaams Bureau voor Standaarden S.B. 2006 no. 30) opgericht en heeft het wettelijke mandaat (Standaardenwet, S.B. 2004 no. 121, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no 42.) om regels betreffende standaarden voor goederen en diensten vast te stellen. Tevens is het Bureau de standaarden autoriteit die de kwaliteitsinfrastructuur in Suriname helpt bevorderen en tot op een zekere hoogte bewaakt. Daarnaast is het SSB de lokale vertegenwoordiger van de Caricom Regional Organization for Standards and Quality (CROSQ) en de International Organization for Standardization (ISO).

Het garanderen van veilige producten aan de Surinaamse consument is een van de aspecten waar het SSB zich over buigt. Om dit te realiseren zijn wij de samenwerking voor het project “Alliances for the Coconut Industry Development Expansion and Enhanced Support for the Caribbean (Coconuts II)" met de International Trade Center (ITC) aangegaan om zodoende de kwaliteit van kokosolie en –water te garanderen.

Het project “Alliances for Coconut Industry Development Expansion and Enhanced Support for the Caribbean” is een door de Europese Unie (EU) gefinancieerd project en wordt ondersteund door het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EDF), in overeenstemming met het Caribbean Regional Indicative Program (CRIP), dat onder auspiciën is van het CARIFORUM- secretariaat. Het Kokosproject wordt uitgevoerd door International Trade Centre (ITC), CARDI en belangrijke nationale partners, volgens de Alliances for Action (A4A) - benadering. Dit is een participatieve, Multistakeholderbenadering voor duurzame ontwikkeling van de landbouwsector. Het belangrijkste doel is om het concurrentievermogen van kleine boeren in de waardeketen van kokosnoot te verbeteren door betere lokale, regionale en wereldwijde marktintegratie en productie. Het project wordt uitgevoerd in 12 CARIFORUM-lidstaten. De begunstigden zijn kleine kokosnootboeren, plantage-exploitanten, eigenaren en arbeiders, gemeenschappen die kokosnoot produceren en verwerken, jongeren en vrouwen in de verwerking en marketing van kokosproducten en kleine en middelgrote ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van kokosproducten.

In het kader van de MoU tussen het Surinaams Standaarden Bureau en het International Trade Center zullen er diverse acties worden uitgevoerd, zoals:

  1. Het testen van de producten van de kokos agroverwerkers:

Hierbij zullen er testen door zowel lokale als regionale laboratoria worden uitgevoerd om een indicatie te krijgen van de kwaliteit van de kokosolie en – water producten. Dit activiteit is reeds gestart en worden de producten conform de richtlijnen getest.

  1. Het brengen van veldbezoeken aan de kokos agroverwerkers:

Om een beter beeld te vormen en een indicatie te krijgen onder welke omstandigheden en kwaliteit de processen van de kokosproducten momenteel geschieden, zijn er veldbezoeken afgelegd aan de kokos agro-verwerkers in de verschillende districten. Na de trainingen zullen deze groep van Kokosverwerkers begeleiding krijgen om de hygiëne en productie van hun producten te verbeteren.

  1. Het verzorgen van trainingen:

Indien een producent een product op de markt wilt brengen, moet het product voldoen aan bepaalde specifieke kwaliteitseisen. Hetzelfde geldt voor kokosolie en kokoswater. De producten moeten veilig zijn en een voedingswaarde hebben voor de consument. De Kokos agro-verwerkers zullen worden getraind in de volgende Nationale Standaarden:

1) Kokosolie – Specificaties

2) Verpakt natuurlijk kokoswater - Praktijkcode

3) Verpakt natuurlijk kokoswater – Specificaties

4) Requirements for good management practices for micro, small and medium enterprises.

5) SSB-HACCP requirements

6) ISO 22000 “Food Safety Management Systems”

7) ISO 9001 “Quality Management Systems”

8) General requirements for labelling of pre-packaged goods

De trainingen zullen aan de hand van de testresultaten en de veldbezoeken op maat worden verzorgd. Ook zijn deze bedoeld om het bewustzijn te vergroten en kokos agroverwerkers op te leiden in de nationale standaarden (die in overeenstemming zijn met de Regionale standaarden van de CARICOM en internationale standaarden van ISO) voor kokosolie, kokoswater, voedselveiligheid, kwaliteitsmanagementsystemen en Etikettering van voorverpakte goederen.

De trainingen zijn ontwikkeld door het SSB in samenwerking met de consultant van Polyformis & Principalis Consultancy en de ITC en bestaan uit twee modules van steeds twee dagen.

Verder zullen de kokos agro-verwerkers individueel worden begeleid om hun processen zoals in de trainingen aangegeven en conform de vastgestelde standaarden uit te voeren.

  1. Label Check:

Beoordeling en begeleiding van kokos agro- verwerkers met hun product etiketten in overeenstemming met het technisch voorschrift " Algemene voorschriften voor de etikettering van voorverpakte goederen;

  1. Barcode Service:

Een (internationaal erkend) barcode zal worden toegekend aan de Agro verwerkers voor hun label.

Het totale samenwerking onder dit project loopt van juli 2022 tot en met juli 2023 en wel in de volgende districten: Paramaribo, Wanica, Saramacca, Coronie en Commewijne. De trainingssessies worden op 2 locaties gehouden, te weten: Paramaribo en Coronie.

Voor het SSB is het van belang dat er voedselveilige producten op de markt worden aangeboden. Verder streeft het SSB ernaar om de kokos agro- verwerkers de nodige kennis en tools te geven om conform de vastgestelde richtlijnen (standaarden) hun producten op de markt te brengen. Standaarden zorgen ervoor dat wij gebruikmaken van duurzame teeltmethoden en technieken om zo hoog mogelijke efficiëntie te realiseren binnen onze agrarische productie met behoud van onze natuur en ons milieu. Standaarden zorgen er ook voor dat wij veilig voedsel hebben en dat onze concurrentiepositie met het buitenland verbeterd. Dit kan resulteren in de exportmogelijkheden die opengesteld kunnen worden.

De potentie voor Suriname om te groeien tot een Kokosindustrie is reeds aanwezig. Hierbij kunnen wij denken aan de geschikte bodemgesteldheid en de kokospalmen die kunnen worden aangewend. Door de juiste begeleiding, de toepassing van de richtlijnen (standaarden) in de processen kan de kokossector tot een Kokos industrie groeien.