Evaluatie New Work Item Proposal voor adoptie Cabling standaarden

20 februari 2023
Evaluatie New Work Item Proposal voor adoptie Cabling standaarden

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft aan het eind van het vorig jaar een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor het identiek adopteren van standaarden die bestemd zijn voor de IT-sector.

Het gaat hierbij om een voorstel afkomstig van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

Het doel voor de adoptie van deze standaarden is het beschikken over nationale standaarden voor specificaties van testmethoden en testapparatuur voor kabels in de digitale wereld. Daarnaast ook voor de waarborging van de kwaliteit van de kabels die gebruikt worden voor o.a. de gewone burger.

De voornoemde doelen zullen als uitkomst zorgdragen voor het beschikken over specificaties voor het testen van IT-kabels, richtlijnen voor o.a. de telecomsector in Suriname en een controlemechanisme voor de inspectie.

Het gaat in deze om de adoptie van de volgende standaarden:

  1. Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 2-21: Category 6 cords as specified in ISO/IEC 11801-1 - Blank detail specification
  2. Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 2-22: Category 6A cords as specified in ISO/IEC 11801-1- Blank detail specification

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het evaluatieformulier uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze standaard te ontwikkelen. Na de evaluatie zal de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC) ertoe overgaan om de Standaard te adopteren. Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link: https://forms.gle/cUPEG6Po4kUydyNj7

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Deputy Director Operations) op het tel. nummer +597 8837509 of via e-mail: standards@ssb.sr

Bijlage: 1. New Work Item Proposal (NWIP)