Evaluatie New Work Item Proposal (NWIP) voor de ontwikkeling van een reeks regionale standaarden voor de toerisme sector

11 juli 2023
Evaluatie New Work Item Proposal (NWIP) voor de ontwikkeling van een reeks regionale standaarden voor de toerisme sector

Het SSB is recentelijk door de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) gevraagd om de New Work Item Proposals voor de ontwikkeling van een reeks regionale standaarden voor de toerisme sector, te evalueren.

Het gaat in deze om de ontwikkeling van de volgende Regionale Standaarden:

  • CRS 11 Part 2 – Tourism and related services – Tourist accommodation – Hotels and Resorts – Requirements
  • CRS 11 Part 4 – Tourism and related services – Tourist accommodation – Vacation apartments – Requirements
  • CRS 11 Part 5 – Tourism and related services – Tourist accommodation – Villas – Requirements
  • CRS 11 Part 6 – Tourism and related services – Tourist accommodation – Eco lodge – Requirements
  • CRS 11 Part 7 – Tourism and related services – Tourist accommodation – Home accommodation and home stays – Requirements

Alvorens er besloten wordt om bovengenoemde regionale standaarden te ontwikkelen, wordt er eerst naar draagvlak gezocht binnen alle CARICOM lidstaten.

Als Standaarden Bureau in Suriname willen wij graag een zo breed mogelijk gedragen evaluatie op dit stuk opstellen. Wij bieden u daarom als stakeholder c.q. prominente belanghebbende hierbij het verzoek deze te evalueren. Na afstemming met belanghebbenden binnen uw respectieve organisatie(s) kunt u ons van uw bevindingen in kennis stellen. Het samengesteld resultaat van alle bevindingen wordt na integrale verwerking, toegezonden aan het secretariaat van CROSQ.

Zoals u verder bekend zal na de uiteindelijke goedkeuring van deze standaarden door de Council for Trade and Economic Development (COTED) de standaarden regionaal worden vastgesteld door CROSQ, waarna ook verwacht wordt dat die door het SSB zal worden geadopteerd als Nationale Standaarden. Wij willen om die reden bij u op aandringen om door middel van uw stem uw bijdrage te leveren aan deze standaarden, opdat wij in staat zijn gehoord te worden door CROSQ en onze visie en standpunten over brengen.

De ingevulde evaluatieformulieren zien wij graag spoedig als mogelijk, doch uiterlijk op vrijdag 21 juli 2023 tegemoet. De evaluatieformulieren zijn online te vinden via onderstaande links:

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Deputy Director Operations) op het tel. nummer +597 8837509 of via e-mail: standards@ssb.sr .

Wij danken u bij voorbaat voor uw welwillende medewerking.