Evaluatie Adoptie Transmitters standaarden

02 maart 2023
Evaluatie Adoptie Transmitters standaarden

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft aan het eind van het vorig jaar een schrijven ontvangen inzake een voorstel voor het identiek adopteren van standaarden die betrekking hebben op de transmitters van digitale informatie. Bij transmitters/ overdragers gaat het in deze om glasvezelkabels, Ethernetnetwerken (LAN), switches, prikklokken en data.

Het gaat hierbij om een voorstel afkomstig van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

Het doel voor het adopteren van deze standaarden is het beschikken over specificaties van apparatuur/middelen die gebruikt worden bij het overdragen van digitale informatie, richtlijnen voor de o.a. de telecomsector in Suriname en een controlemechanisme voor de inspectie.

Het gaat in deze om de adoptie van de volgende IEC standaarden:

  1. IEC 61280-4-1: Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement
  2. ISO/IEC/IEEE 8802-3: Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 3: Standard for Ethernet
  3. IEC 62439-2: Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
  4. IEC 62439-3: Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient er eerst naar draagvlak gezocht te worden alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces ter hand kan nemen. Derhalve wordt u, als belanghebbende stakeholders organisatie/instituut, dringend verzocht om het evaluatieformulier uiterlijk dinsdag 21 maart 2023 in te vullen.

Het ingevulde evaluatieformulier is van eminent belang, omdat wij aan de hand van uw evaluatie kunnen nagaan of er behoefte bestaat om deze standaard te ontwikkelen. Na de evaluatie gaat de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC) ertoe over om de Standaard te adopteren. Het evaluatieformulier is online te vinden via onderstaand link: https://forms.gle/zZynaeM6gz7CYpCh7

Bij voorbaat danken wij u voor uw welwillende medewerking.

Additionele document: