“ISO 5151:2017 Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance” standaard voor Public Comment

11 januari 2022
“ISO 5151:2017 Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and  rating for performance” standaard voor Public Comment

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft in augustus 2021 een schrijven ontvangen van Alginco N.V., inzake een voorstel voor het adopteren van de “ISO 5151:2017 Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance” standaard.

Het doel voor het adopteren van de voornoemde standaard is op de eerste plaats voor het ontwikkelen van een Nationale Standaard die consumenten beschermd. Ten tweede een Nationale Standaad die zowel importeurs, distributeurs en installateurs een leidraad biedt voor de minimale eisen bij het testen en het bepalen van de capaciteit en efficiëntie van luchtgekoelde airconditioners en lucht-lucht warmtepompen.

Overeenkomstig het standaardisatie proces dient de te adopteren standaard eerst voor public comment verstuurd te worden, alvorens het SSB verdere coördinatie van dit proces kan uitvoeren.

Hierbij willen wij u graag informeren en om medewerking vragen voor het inlezen en becommentariëren van de bovengenoemde standaard.

Indachtig het voorafgaande zal deze standaard in de periode 07 januari tot en met 04 maart 2022 beschikbaar worden gesteld voor Public Comment.

De Standaard kunt u online inlezen via de volgende link:

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tanwir Hassankhan (Head of Standards Development) op het tel. nummer +597 499928 of via e-mail: standards@ssb.sr.

Bijgaand het commentaarformulier.