Nationale standaarden vastgesteld ihkv covid 19

18 december 2020
Nationale standaarden vastgesteld ihkv covid 19

Het Surinaams Standaarden Bureau maakt hierbij bekend dat, ingevolge Artikel 5 van de Standaardenwet (S.B.2004, no.121, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2012, no.42), en de beschikking van de Minister van Handel Industrie en Toerisme van 1 augustus 2012, no.1177, per 18 december 2020 de volgende Nationale Standaarden zijn vastgesteld. Deze standaarden worden gelet op het belang van deze in de strijd tegen covid 19 en ter verdere bescherming van onze gemeenschap geheel gratis aangeboden middels onderstaande links, te weten:

 

  1. SSB ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms – part 5: terminology and performance requirements for micro-organisms risk
  2. SSB ISO 13688: 2013 Protective clothing – General Requirements
  3. SSB ASTM F3387- 19 Standard Practice for Respiratory Protection
  4. SSB ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems- requirements
  5. SSB ISO 22395: 2018 Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency
  6. SSB ISO 22320:2018 Security and resilience – Emergency management- guidelines for incident management
  7. SSB ISO 22316:2017 Security and resilience – Organizational Resilience- Principles and attributes
  8. SSB ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines

 

Alle SSB-publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Het copyright-eigendom van het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) wordt duidelijk aangegeven op elke SSB-publicatie. Bij de aanschaf van een Nationale Standaard ontvangt u bovendien een duidelijk watermerk, wat aangeeft dat de standaard is afgegeven aan een persoon of een bedrijf en dus niet mag worden gedupliceerd. Elk onrechtmatig gebruik zoals kopiëren, scannen of verspreiden via welke media dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het SSB, is niet toegestaan.