Nationale standaard “Specificaties voor Honing” vastgesteld

03 maart 2020
Nationale standaard “Specificaties voor Honing” vastgesteld

“Eerste stap naar standaardisatie binnen de Honingsector een feit! ”
Op basis van haar mandaat vastgelegd in SB 2006 no 30 Artikel 4 lid 1, is de Finale Draft Nationale Standaard “Specificaties voor Honing” door het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) ontwikkeld en bijgevolg vastgesteld als Nationale Standaard.

Het SSB heeft als verantwoordelijke voor standaarden in Suriname met trots de Nationale Standaard “Specificaties voor Honing” afgekondigd op ’26 februari 2019’.

Het is een streven om een zekere ordening teweeg te brengen in de samenleving in het algemeen en ter stroomlijning met regionale en internationale richtlijnen in het bijzonder. Voor het realiseren hiervan is er door het Surinaams Standaarden Bureau in 2018 een Technische Commissie samengesteld voor de ontwikkeling van een standaard voor Honing. Aan deze standaard hebben verschillende stakeholders uit de sector gewerkt, te weten:
Mw. Elisabeth Fung A Foek (Suribij N.V.) , Mw. Gladys Lieveld (Ministerie van Volksgezondheid; Bureau Openbare Gezondheidszorg ), Dhr. Fabian Esajas (Ambrosius-Bees),
Dhr. Hugo Breinburg (Hurocom), Mw. Margo Tjon A Joe (Polytechnic College Suriname), Dhr. Mohamed S. Khodabaks (Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij)
Dhr. Ir. Reinier Taus Eastern Caribbean Trading Agriculture and Development Organisation (ECTAD), Dhr. Robby Breinburg (Hurocom), Dhr. Tanwir Hassankhan, BSc. (Surinaams Standaarden Bureau).

Bij de ontwikkeling van deze standaard is gebruik gemaakt van het document: ⎯ Caricom Regional Organisation for Standards and Quality, CRS 18:2011 Specification for Honey.
Gebruikers van deze standaard worden dan ook aangemoedigd om te voldoen aan meer dan de minimale eisen die in dit document zijn vastgelegd.

Sinds enkele jaren hebben handelaren en consumenten hun bezorgdheid geuit over de kwaliteit van honing op de markt. Meer recent zijn ze vergezeld door commerciële imkers en fabrikanten die de grondstof gebruiken. Er is ook een groeiende internationale vraag naar standaarden, vooral om aan de steeds strengere eisen voor export te voldoen. Deze nationale standaard is ontwikkeld om de kwaliteitseisen voor honing te specificeren en te harmoniseren die verder moeten zorgen voor een aanvaardbare productkwaliteit en veiligheid voor menselijke consumptie.


Hierbij wordt de hoop uitgesproken dat deze standaard een bijdrage levert aan de verdere groei en versterking van de honingsector in Suriname.

-EINDE BERICHT-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB).
Contactpersoon: mw. Charelle Parker (Directeur). Per telefoon bereikbaar op 499928/29 of e-mail naar info@ssb.sr.