Concept “Kokosolie – Specificaties”

22 August 2019
Concept “Kokosolie – Specificaties”

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft op 24 mei 2019, de concept Nationale Standaard “Kokosolie – Specificaties” publiceren voor Public Comment.

Wij bieden u als stakeholder c.q. prominente belanghebbende hierbij een afschrift van voornoemde concept Nationale Standaard aan, met het verzoek deze te becommentariëren en ons van uw bevindingen in kennis te stellen. Het ontvangen commentaar zal worden toegezonden naar de Technische Commissie voor beoordeling en verwerking.

Deze standaard kan via de volgende link worden gedownload: DNS SSB 017 20xx Kokosolie-Specificaties

U kunt uw commentaar in het Commentaarformulier Standaard Kokosolie specificaties weergeven.